Јавни набавки

Јавни набавки во 2018 година

Огласите официјално се објавени во Електронскиот систем  за јавни набавки на страната на Бирото за јавни набавки на следниот линк:

https://e-nabavki.gov.mk

Системот овозможува преглед на активни и завршени огласи. За полесно пребарување на огласите за ЈП Камена река Македонска Каменица, во полето договорен орган треба да се внесе ЈП Камена река Македонска Каменица, да се избере вид на договор за јавна набавка и вид на постапка и се избира потврди, или се пребарува во делот: прегледи/листања со избирање на бараната постапка.

Склучени договори за јавни набавки

1-2018-Набавка-на-канцелариски-материјали

2-2018-набавка-на-хигиенски-средства

3-2018-Набавка-на-семенски-материјали

4-2018-набавка-на-градежни-материјали

5-2018-ДЕЛ-1-Набавка-на-браварски-материјали

5-2018-ДЕЛ-2-електроматеријали-ДЕЛ-3-бои-и-лакови

5-2018-ДЕЛ-4-материјали-за-одржување-на-зграда

5-2018-ДЕЛ-5-градинарски-алати

6-2018-компјутерски-изработена-сметка-за-вода

7-2018-набавка-на-гориво

8-2018-Изработка-н-проект-за-енергетска-ефикасност

9-2018-Набавка-на-услуги-за-сервисирање-на-електрофузиона-машина

10-2018-Набавка-на-ХТЗ-опрема-за-вработени-на-ЈП-Камена-река-М.Каменица

11-2018-дополнителна-механизиција-за-летниот-период

12-2018-набавка-на-лежалки-и-чадори

13-2018-набавка-на-сеприран-песок-и-чакал

16-2018-набавка-на-резервни-делови-за-комунално-возило-за-метење-на-улици

17-2018-набавка-на-фазонски-делови-за-водовод-и-канализациа

18-2018-набавка-на-услуги-за-привремени-вработувања

19-2018-водоводни-делови-ДЕЛ-1-Поцинковани-фитинзи

19-2018-Водоводни-делови-ДЕЛ-2-Полиетиленски-фитинзи

19-2018-водоводни-делови-ДЕЛ-3-механички-и-електрофузиони-спојки

20-javna-nabavka-na-avtogumi

21-gas-glor-dogovor-hlor-2018

21-средства-за-хлорирање-на-водата-ДЕЛ-2-натриум-хипохлорид-ДЕЛ-4-алуминиум-сулфат

22-2018-набавка-на-услуги-за-анализа-на-вода-за-пиење

23-пропиленски-водоводни-делови

25-javna-nabavka-siten-elektro-gradezen-alat

25-dogovor-mehanizacija

dogovor-kompjuteri-2018

dogovor-reklamen-materijal

29-masino-bravarski-uslugi

02-2019-dogovor-higienski-sredstva-i-bezalkoholni-pijaloci

dogovor-sofvtver-2019

Comments are closed