Јавни набавки

Јавни набавки во 2018/19 година

Огласите официјално се објавени во Електронскиот систем  за јавни набавки на страната на Бирото за јавни набавки на следниот линк:

https://e-nabavki.gov.mk

Системот овозможува преглед на активни и завршени огласи. За полесно пребарување на огласите за ЈП Камена река Македонска Каменица, во полето договорен орган треба да се внесе ЈП Камена река Македонска Каменица, да се избере вид на договор за јавна набавка и вид на постапка и се избира потврди, или се пребарува во делот: прегледи/листања со избирање на бараната постапка.

Склучени договори за јавни набавки

29-masino-bravarski-uslugi

02-2019-dogovor-higienski-sredstva-i-bezalkoholni-pijaloci

dogovor-sofvtver-2019

05-2019 јавна набавка на автогуми за возила на ЈП Камена река М.Каменица

06-2019 јавна набавка на семенски материјал. ѓубриво, заштитни средтсва и друго

07-2019 javna nabavka masina za secenje asfalt

08-2019 kancelarsiki materija

10-2019 јавна набавка на моторен бензин и гориво

1-2018-Набавка-на-канцелариски-материјали

2-2018-набавка-на-хигиенски-средства

3-2018-Набавка-на-семенски-материјали

4-2018-набавка-на-градежни-материјали

5-2018-ДЕЛ-1-Набавка-на-браварски-материјали

5-2018-ДЕЛ-2-електроматеријали-ДЕЛ-3-бои-и-лакови

5-2018-ДЕЛ-4-материјали-за-одржување-на-зграда

5-2018-ДЕЛ-5-градинарски-алати

6-2018-компјутерски-изработена-сметка-за-вода

7-2018-набавка-на-гориво

8-2018-Изработка-н-проект-за-енергетска-ефикасност

9-2018-Набавка-на-услуги-за-сервисирање-на-електрофузиона-машина

10-2018-Набавка-на-ХТЗ-опрема-за-вработени-на-ЈП-Камена-река-М.Каменица

11-2018-дополнителна-механизиција-за-летниот-период

12-2018-набавка-на-лежалки-и-чадори

13-2018-набавка-на-сеприран-песок-и-чакал

16-2018-набавка-на-резервни-делови-за-комунално-возило-за-метење-на-улици

17-2018-набавка-на-фазонски-делови-за-водовод-и-канализациа

18-2018-набавка-на-услуги-за-привремени-вработувања

19-2018-водоводни-делови-ДЕЛ-1-Поцинковани-фитинзи

19-2018-Водоводни-делови-ДЕЛ-2-Полиетиленски-фитинзи

19-2018-водоводни-делови-ДЕЛ-3-механички-и-електрофузиони-спојки

20-javna-nabavka-na-avtogumi

21-gas-glor-dogovor-hlor-2018

21-средства-за-хлорирање-на-водата-ДЕЛ-2-натриум-хипохлорид-ДЕЛ-4-алуминиум-сулфат

22-2018-набавка-на-услуги-за-анализа-на-вода-за-пиење

23-пропиленски-водоводни-делови

25-javna-nabavka-siten-elektro-gradezen-alat

25-dogovor-mehanizacija

dogovor-kompjuteri-2018

dogovor-reklamen-materijal