Цветно-декоративно уредување на Македонска Каменица

Цветно-декоративно уредување на Македонска Каменица

ЈП „Камена Река“ веќе започна со цветно-декоративно уредување на централното градско подрачје. Се засадуваат цвеќиња од сопствените расадници, се уредуваат зелените површини и континуирано се врши оддржување на урбаната опрема.

Kamena Reka