Посета на дел од учениците при СОУ ,,М.Ј.Џингар”

Посета на дел од учениците при СОУ ,,М.Ј.Џингар”

Учениците од четврта година при СОУ ,,М.Ј.Џингар” денеска беа во посета на Ј.П.,,Камена Река” од Македонска Каменица, се со цел зголемувањето на грижата за поздрава и почиста животна средина. Во рамките на посетата беше разговарано за видовите на отпад, начинот на управувањето на јавното претпријатие со отпадот како и можните предлог решениа за негово селектирање и рециклирање.

Kamena Reka