Нови водомери во домаќинствата

Нови водомери во домаќинствата

Активноста за поставување на шахти за водомери и нови водомери по сите домаќинства низ општината продолжи и во текот на претходната недела. Целта при поставувањето на водомерите е да се намали беспотребната потрошувачката на вода, а со тоа граѓаните на општината Македонска Каменица да го спречат непланското трошење на чиста вода за пиење.

Kamena Reka