Санација на ѕидот ограда кај детската градинка “Бамби”

Санација на ѕидот ограда кај детската градинка “Бамби”

ЈП Камена Река започна со санација на ѕидот оградаоколу детската градинка “Бамби” која претставуваше опасност за самите деца и граѓаните кои што се движат во близина на градинката.

Kamena Reka