Јавни набавки 2019 година

Јавни набавки 2019 година

Јавни набавки во 2019 година

Огласите официјално се објавени во Електронскиот систем  за јавни набавки на страната на Бирото за јавни набавки на следниот линк:

https://e-nabavki.gov.mk

Системот овозможува преглед на активни и завршени огласи. За полесно пребарување на огласите за ЈП Камена река Македонска Каменица, во полето договорен орган треба да се внесе ЈП Камена река Македонска Каменица, да се избере вид на договор за јавна набавка и вид на постапка и се избира потврди, или се пребарува во делот: прегледи/листања со избирање на бараната постапка.

Склучени договори за јавни набавки:

 

29-masino-bravarski-uslugi

02-2019-dogovor-higienski-sredstva-i-bezalkoholni-pijaloci

dogovor-sofvtver-2019

05-2019 јавна набавка на автогуми за возила на ЈП Камена река М.Каменица

06-2019 јавна набавка на семенски материјал. ѓубриво, заштитни средтсва и друго

07-2019 javna nabavka masina za secenje asfalt

Kamena Reka