Демант од ЈП “Камена Река” по изнесените невистини на социјалните мрежи

Демант од ЈП “Камена Река” по изнесените невистини на социјалните мрежи

ДЕМАНТ

ЈП Камена Река ги демантира обвинувањето кои што беа изнесени на социјалните мрежи од страна на ОК Дпмне М. Каменица. Истите се во целост неточни и сакаме да им укажеме дека помина времето кога вработените беа политички уценувани и заплашувани.

Исто така сакаме да ги потсетиме дека за прв пат врботените ги уживаат сите свои благодети и права како вработени на ЈП Камена Река. После десет години за прв пат нивните плати беа покачени;

За прв пат во целост се изврши законски исплаќање на годишниот регрес за К-15;
Навремено се набавува ХТЗ опрема и алат кој е потребен за безбедно и успешно извршување на работните обврски;

На вработените ангажирани преку АПВ е започнато со исплаќање на минат труд и регрес за К-15;
Дополнително е започнато со плаќање на пензиско и здравствено осигурување на вработени кои досега не беа осигурани а извршуваа работни активности.

Со почит,
Синдикална организација СУТКОЗ при ЈП Камена Река

Kamena Reka