ЈП „Камена Река“ доби нова машина ровокопач

ЈП „Камена Река“ доби нова машина ровокопач

ЈП „Камена Река“ денес доби универзално повеќенаменско возило „ровокопач“ со вклучени додатоци за чистење на снег и хидрауличен чекан. Машината за потребите на претпријатието е дел од Проектот за подобрување на општинските услуги, преку Договорот за грант со претставници на Светска банка. Проектот е реализиран преку Договорот склучен помеѓу Министерството за финансии на Република Северна Македонија и градоначалничката на општина Македонска Каменица, Соња Стаменкова.

 

Во оваа прилика, директорот на ЈП „Камена Река“ од Македонска Каменица, Влатко Андоновски ја искористи приликата да ја изрази својата благодарност до градоначалникот Соња Стаменкова и Советот на општина Македонска Каменица за донесената одлука за набавка на оваа машина, додавајќи дека со возило од ваков тип значително ќе ја олесни и подобри работата на ЈП Камена Река. Претпријатието, во досегашниот период често пати имаше потреба од терененски активности во рурални средини со цел да им ги подобри условите за живот во руралните средини од општина Македонска Каменица.

Според директорот на претпријатието, со набавката на оваа машина значително ќе се намалат проблемите и потешкотиите околу навременото расчистување на патиштата кои се резултат на постојаните свлечишта и одрони карактеристични за нашето поднебје. Возилото ќе може да се користи за чистење на локални патишта, одржување на улиците во текот на зимската и летната сезона, чистење на речното корито и брегот, чистење на каналите и доловите во населените места и сл.

Како градоначалник, денес сум посебно среќна бидејќи со Проектот за подобрување на општинските услуги, преку Министерството за финансии и општината Македонска Каменица, ЈП „Камена Река“ добива универзална машина со вклучени додатоци. Земајќи го во предвид фактот дека Македонска Каменица е ридско- планинска општина, возило од ваков тип значително ќе ја олесни и подобри работата на ЈП Камена Река. Минатата година во соработка помеѓу општина Македонска Каменица и Рудник Саса, исто така за потребите на ЈП „Камена Река“ беше набавен трактор со додатна приклучна механизација, со што значително се зголеми ефикасноста во решавањето на проблемите на граѓаните. Со домаќинското спроведување на планот и програмата за работа на Јавното претпријатие докажавме дека може нормално да се функционира, но и да се инвестира во нова механизација, со цел подобрување и успешно сервисирање на услугите и обврските кон граѓаните, – изјави, градоначалничката на општина Македонска Каменица, Соња Стаменкова.

Општина Македонска Каменица за склучениот Договор со Меѓународната банка за обнова и развој во Скопје, со донесената одлука на Советот на општината ќе треба да издвои 1.380.000 денари, а вкупната вреност на машината ровокопач е 5.086.000 денари.

Kamena Reka