Решен проблемот со атмосферските води на улица Индустриска

Решен проблемот со атмосферските води на улица Индустриска

 

ЈП Камена Река постави нова атмосферска канализација на улица Индрустриска. Во рамки на денес иззведените градежни активности, поставени се вкупно 4 сливни решетки со таложници долж целата улицата. Со ова трајно се решава проблемот со надојдената атмосферската вода на овој дел од Македонска Каменица.

Во наредниот период, општина Македонска Каменица преку активностите кои ги изведува ЈП Камена Река ќе продолжи со решавање проблемот со атмосферските води и на улица Горна Река.

 

Kamena Reka