АКЦИЈА ЗА ЧИСТЕЊЕ И ПЕРЕЊЕ НА ПОГОЛЕМИТЕ УЛИЦИ ВО ГРАДОТ. ГРАЃАНИТЕ ДА ГИ ОТСТРАНАТ МОТОРНИТЕ ВОЗИЛА И ГРАДЕЖНИОТ МАТЕРИЈАЛ ОД УЛИЦИТЕ

АКЦИЈА ЗА ЧИСТЕЊЕ И ПЕРЕЊЕ НА ПОГОЛЕМИТЕ УЛИЦИ ВО ГРАДОТ. ГРАЃАНИТЕ ДА ГИ ОТСТРАНАТ МОТОРНИТЕ ВОЗИЛА И ГРАДЕЖНИОТ МАТЕРИЈАЛ ОД УЛИЦИТЕ

Под мотото „Да градиме поубава и поздрава животна средина“, ЈП Камена Река ги известува граѓаните дека од утре 14. Август 2019 година започнува со редовно перење и чистење на улиците од градското подрачје во Македонска Каменица. Истите ќе бидат третирани според распоредот наведен во следново Известување:

Исто така, ЈП Камена Река ги замолува граѓаните во наведените термини да ги отстранат градежниот материјал и моторните возила од улицците. Со ова, значително ќе се олесни работата на екипите на терен и ќе се намалат ризиците од несакани последици и штети по имотите на граѓаните.

Kamena Reka