И З В Е С Т У В А Њ Е

И З В Е С Т У В А Њ Е

Почитувани граѓани,

Во насока на преземање на превентивни мерки за спречување на ширењето на COVIN 19 на територијата на Општината, ЈП Камена Река како сервис на граѓаните во изминатиот период ги стави на располагање сите свои расположливи капацитети и ресурси.Поради настанатата ситуација со цел да можеме навремено да ги сервисираме нашите обврски кон добавувачите и како би можеле и ние нормално да функционираме,апелираме до Вас за редовно и навремено плаќање на вашите обврски.

Сервисирањето на обврските може да го вршите: Во сите експозитури на банките и поштата. Во просториите на ЈП Kамена Река. Имајќи во предвид дека на сила се вонредни мерки граѓаните кој имаат водомери ќе добијат сметки иста како претходниот месец(разликата ќе биде корегиран при редовно читање),поради неможноста на читање на истите. Ви Благодариме на разбирањето.

Со почит,

ЈП КАМЕНА РЕКА

Kamena Reka