Финансиски извештај за работењето на ЈП Камена Река во периодот 01. Јануари – 30. Септември 2022 година

Финансиски извештај за работењето на ЈП Камена Река во периодот 01. Јануари – 30. Септември 2022 година

Финансиски извештај за работењето на ЈП Камена Река во периодот
01. Јануари – 30. Септември 2022 година

За да го погледнете финанскисиот извештај кликнете на линкот подолу:

Финансиски извештај за работењето на ЈП Камена Река во периодот од 01. Јануари – 30.Септември 2022 година

admin 4135